הגשת תביעה בגין תאונת עבודה ביטוח לאומי

עורך דין תאונות עבודה - קמרי את שבתאי

עובדים שכירים ועצמאיים המבוטחים בביטוח נפגעי עבודה בביטוח לאומי קיימת זכאות לקבלת דמי פגיעה במקרה של פגיעה בתאונת עבודה. לשם כך על המבוטח להגיש את התביעה לתשלום דמי פגיעה כנגד ביטוח הלאומי בתוך שנה ממועד הפגיעה. דמי הפגיעה נועדו לפצות את המבוטח על אובדן כושר העבודה (הזמני) שנוצר בעקבות הפגיעה ומוגבלים בתשלום עד 91 ימים. […]