עובדים שכירים ועצמאיים המבוטחים בביטוח נפגעי עבודה בביטוח לאומי קיימת זכאות לקבלת דמי פגיעה במקרה של פגיעה בתאונת עבודה. לשם כך על המבוטח להגיש את התביעה לתשלום דמי פגיעה כנגד ביטוח הלאומי בתוך שנה ממועד הפגיעה. דמי הפגיעה נועדו לפצות את המבוטח על אובדן כושר העבודה (הזמני) שנוצר בעקבות הפגיעה ומוגבלים בתשלום עד 91 ימים. נוסף על כך, לאחר קבלת דמי הפגיעה וההכרה בתאונת העבודה, אם נותרה נכות צמיתה או נכות זמנית העולה על 91 ימים קיימת האפשרות לתבוע גמלת נכות מביטוח לאומי. במקרים כאלו הפניה תיבדק על ידי גורמים במוסד לביטוח לאומי ולעיתים יוזמן המבוטח לועדה רפואית על מנת לאשר את תאונת העבודה או לדחותה.  יובהר כי מומלץ להגיש את התביעה באמצעות עורך דין תאונות עבודה אשר פעילותו כעורך דין ביטוח לאומי מוכחת ומגובה בניסיון והכשרה מתאימה.  

מתי מגישים תביעה בגין תאונת עבודה?

ניתן להגיש תביעה בגין תאונת עבודה אם העובד (עצמאי או שכיר) מבוטח בביטוח נפגעי עבודה בביטוח לאומי, הדבר נכון גם למתנדב שנפגע במקום ההתנדבות והיא פגעה בכושר עבודתו לעבוד. את תביעת ההכרה בתאונת העבודה יש להגיש את בתוך שנה ממועד הפגיעה, וככל ותימצא נכות זמנית או אובדן כושר עבודה יתכן וישולמו למבוטח דמי פגיעה  וגמלה רטרואקטיבית על השנה שחלפה. אם תעבור יותר משנה, תחול התיישנות על התביעה ולא יהיה ניתן לקבל את התשלום הזה, במקרים חריגים תאושר ההכרה בתאונת העבודה אך למוסד לביטוח לאומי קמה האפשרות ולהפחית בשל כך את גובה המענק בגין השיהוי בהגשת התביעה.

איך מגישים את התביעה?

ראשית, לצורך הגשת התביעה לנכות מעבודה ראשית על העובד לפנות למעסיקו בבקשה לקבלת טופס בל/250 (טופס למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה- שכיר ) המפרט את נסיבות הפציעה. (לטופס בל/250 משמעות אדירה להצלחת התביעה, ואת הגשת הטופס מומלץ לעשות רק לאחר פניה לעורך דין תאונות עבודה, אשר יבחן את נכונות הפרטים אשר מילא המעסיק ואת פירוט הנסיבות אשר הכרחי שימצאו מתאימות לפציעה אותה תובע המבוטח). הגשת תביעה תאונת העבודה תבוצע באמצעות טופס בל/211 ( תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה ) אליו יצורפו מסמכים רפואיים לרבות תעודה רפואית ראשונה לנפגע עבודה, תעודה רפואית נוספת לנפגע עבודה, תוצאות בדיקות רפואיות, הפניות שניתנו בזמן הטיפול אותם נדרש המבוטח להכין מראש ולשמור אותם באופן מסודר.  יש למלא את טופס התביעה ולחתום עליו. יש לעשות זאת באופן מפורט ולציין את כל הליך הפגיעה ותוצאותיה, דגש מיוחד לפירוט מלוא האיברים אשר נפגעו, דיוק בשעות ותאריכים ופירוט עדים למקרה ככל והיו. עוד יש לפרט את תאריך הפסקת העבודה ותאריך החזרה לעבודה (אם יש כזה. במקרים בהם לא הייתה היעדרות מהעבודה והתביעה היא רק לצורך ההכרה בתאונת העבודה והאיברים שנפגעו יש לציין זאת גם על הטופס התביעה. נוסף על כך, יש לצרף כתב ויתור סודיות רפואית בנוסח הנדרש על ידי הביטוח הלאומי, ואת האבחון הראשוני של הפגיעה ( תעודה רפואית ראשונה לנפגע עבודה ), מסמכים המעידים עליה וכן מומלץ להגיש מסמכים או תיעוד המוכיחים  כי נגרמה בזמן זה בעבודה. במקרים של עובדים זרים, מתנדבים, או תאונת דרכים ההליך הינו שונה מעט וישנם מסמכים נוספים שצריך להגיש בהתאם לסיטואציה הנידונה. יצויין כי מילוי טופס בל/211 על ידי המבוטח לא מספיק, ולאחר מילוי חלקו של המבוטח יש להעבירו למעסיק על מנת שיחתום עליהם וישלים את הפרטים הנדרשים ממנו.

מה עושים את התביעה לא מתקבלת?

כפי שתואר במאמר זה, הגשת תביעת תאונת דרכים הינה דבר מורכב, המצריך ידע משפטי, רפואי ויכולת גבוהה בהתמודדות עם בירוקרטיה. ישנם אין ספור סיבות ומקרים שונים בהם התביעה נדחית, לעיתים בגין טעויות הקשורות במבוטח ובמקרים אחרים סירב המוסד לביטוח לאומי להכיר בתאונת העבודה, אציין כי לצורך בחינת המקרים משתמש המוסד לביטוח לאומי בחוקרים ובחוות דעות רפואיות לצורך ניתוק הקשר הסיבתי בין האירוע לפציעה.  במקרה של דחיית התביעה למבוטח הזכות לערער על החלטת הביטוח לאומי לבית הדין האזורי לעבודה. במידה והוכרה תאונת העבודה אך בועדות הרפואיות לא נקבעה החלטה המזכה בתשלום או קציבת נכות על המבוטח לערר על החלטת הועדה בפני הוועדה הרפואית לעררים.

היה ונפצעת בתאונת עבודה או חלית במחלת מקצוע, ניתן לפנות למשרד עורכי הדין קמרי את שבתאי, שילוביצקי ושות' מוקדם ככל האפשר ובסמוך לפציעה ליעוץ וליווי לאורך כל תהליך התביעה, משרדנו מורכב מעורכי דין מנוסים ובעלי הכשרה מתאימה לייצוג  בתביעת תאונת עבודה, תביעות ביטוח ומספק יצוג בבתי הדין לעבודה, בתי המשפט והועדות הרפואיות.  עורך דין תאונת עבודה אשר יוצמד ללקוחותינו יפעל למיצוי זכויות, הפניה למומחים וליווי צמוד עד גמר הטיפול.  צוות משרדנו מורכב מעורכי דין בעל ניסיון עשיר בתביעות נזקי הגוף, תביעות תאונות עבודה  ודיני הנזיקין הכרוכים בתביעות אלו. צוות משרדנו ישמח לעזור לכם בטיפול בתביעות לנפגעי עבודה במקצועיות ובמומחיות.