מוכרים כנפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי? יתכן שאתם זכאים להמיר את הקצבה החודשית המשולמות לכם מענק חד פעמי. תהליך זה נקרא היוון קצבאות או היוון קצבת נכות מעבודה. במאמר זה יפורטו התנאים הדרושים להיוון קצבת הנכות מעבודה, וחשיבות הייצוג בבקשה להיוון הקצבה על ידי משרד עורכי דין המתמחה בתביעות נגד ביטוח לאומי והיוון קצבאות.

מהם התנאים לזכאות להיוון קצבאות?


מקבל קצבת נכות מעבודתו רשאי לקבל מענק חד פעמי במקום הקצבה, וזאת בתנאים הבאים:

מהו היקף ההיוון?


אישור בקשת מקבל הקצבה להוון קצבאותיו עשוי להיות מאושרת באופן חלקי או מלא, לדוגמא היוון חלקי יבוצע בצורת תשלום מענק של 25% מסכום הקצבאות להם זכאי המבוטח, ואת ה75% הנותרים המבוטח ימשיך לקבל כקצבה חודשית. לעומת זאת היוון מלא ישולם כמענק חד פעמי של 100% מהקצבאות להם המבוטח זכאי. יובהר כי היוון קצבאות באופן מלא מוגבל לתקופת בת 5 שנים וקבלת הזכאות להיוון מלא דורשת עמידה בקריטריונים מחמירים יותר, עם סיום תקופת ההיוון, תחודש הקצבה החודשית לה זכאי המבוטח.

הגשת הבקשה

נפגע עבודה אשר בחן את הקריטריונים לבקשה ומצא עצמו זכאי להיוון קצבת הנכות מעבודה יפנה למוסד לביטוח לאומי בבקשת היוון קצבאותיו.

הגשת הבקשה מתבצעת באמצעות טופס מס' בל/271 במסגרתו יפרט המבוטח מהי מטרת ההיוון ומהו סכום ההיוון (אם לא מדובר בהיוון מלא), ויהיה עליו לסמן את סוג ההיוון המבוקש בהתאם לאפשרויות השונות המפורטות בטופס בל/271 .

עיקרה של הבקשה להיוון קצבת הנכות מעבודה היא הצגת סיבה ראויה לתשלום המענק, הצורך המיוחד בתשלום המרוכז של הקצבאות וכל זאת תוך הוכחת האיתנות הכלכלית של המבוטח אשר יפחת או יבוטל תשלום הקצבה החודשית בתקופת ההיוון.

הגשת הבקשה מצריכה ידע ספציפי בנזקי גוף והכרת תקנות הביטוח הלאומי אשר עמודות למבחן בעת הגשת הבקשה להיוון קצבת הנכות.

לדוגמא על מגיש הבקשה יש להגיש לפקיד השיקום תכנית מפורטת לגבי השימוש המיועד בכספי ההיוון ולצרף אישורים על הכנסות ומסמכים המאשרים את פרטי התכנית, לדוגמה: תלושי משכורת, העתקי חוזים, הסכמים, תכניות בנייה, הצעות מחיר ותעודות רפואיות.

במקרה הצורך, יבדוק פקיד השיקום את הבקשה להיוון בעזרת מומחים (כגון כלכלן או רופא), ויביא את ממצאיו לפני ועדת שיקום. הוועדה היא שתמליץ אם לאשר או לדחות את הבקשה.

לאחר אישור התוכנית וביצועה יתכן והמבוטח יידרש להעביר אסמכתאות על השימוש בכספי המענק.

עם אישור הבקשה, סכום ההיוון יועבר ישירות לחשבון הבנק שבו משולמת לו הקצבה החודשית.

מדוע להיעזר בעורך דין להיוון קצבאות?


כפי שפורט במאמר זה, הגשת בקשה להיוון קצבת נכות מעבודה מצריכה ידע וניסיון ייחודי בתביעות נגד ביטוח לאומי הידוע כגוף גדול ועתיר בירוקרטיה. בבקשה להיוון הקצבה עשוי המוסד לביטוח לאומי להיעזר ברופאים וכלכלנים ועמידה מולם בוועדה מצריכה ניסיון וכישרים מתאימים אותם יקבל המבוטח בעת ייצוג של עורך דין המתמחה בהיוון קצבאות.

בנוסף, ניסיון העבר מלמד כי המוסד לביטוח לאומי אינו ממהר להיעתר לבקשות המבוטחים עד הוכחה כי סיבת ההיוון מוצדקת ויש לו הכנסה קבועה המספיקה לו עבור תשלום הוצאות מחייתו. על מנת למצות את הזכויות וההטבות להם המבוטח זכאי. על כן  מומלץ להיעזר במשרד עורכי דין אשר מחזיק בכישורים המתאימים  בכדי לשפר את הסיכויים שלכם להוון את קצבת הנכות שלכם, וזאת מכמה סיבות:

ראשית, כפי שצוין לעיל, עליכם להוכיח לביטוח לאומי שאכן יש לכם הכנסה קבועה, המספיקה עבור פרנסתכם. המונח "הכנסה מספיקה" הוא מונח שברירי ועשוי להתפרש במספר דרכים. יתכן מאוד שאכן הכנסתכם מספיקה כדי לזכות בהיוון הקצבה שלכם, אך אינכם מיומנים מספיק כדי להוכיח זאת. בשביל הוכחה כזו, דרוש ידע מעמיק בחוק ותקנות הביטוח לאומי ויש להיעזר במשרד עורכי דין המתמחה בתביעות נגד ביטוח לאומי.

שנית, הגשת הבקשה לביטוח דורשת הצגת הוכחות ובפירוט של השימוש המיועד בכספי היוון. לעיתים מבוטחים חסרי ניסיון כותבים דברים שאינם עולים בקנה אחד עם מטרת החוק או הוועדה האחראית לאשר או לדחות את הבקשה. משרד עורכי דין מקצועי, דוגמת משרד קמרי את שבתאי שילוביצקי ושות', מחזיק בניסיון הדרוש על מנת להימנע מטעויות שכאלה, והוא עשוי לשפר משמעותית את הסיכויים שלכם לזכות בקצבה.

בנוסף, משרד עורכי דין המתמחה בתביעות נגד ביטוח לאומי יבחן גם את הכדאיות בהיוון הקצבה, לעיתים למבוטח לא משתלם לתבוע היוון קצבאות מצב זה עשוי להתרחש כאשר נכותו של המבוטח צפויה להחמיר, ועל כן הוא צפוי בעתיד לזכאות על תוספת לקצבתו. במקרה הנ"ל, במידה והוא דורש היוון לקצבה, יתכן ולאחר מכן הוא לא יהיה זכאי לתוספת עבור קצבתו. מקרה זה תלוי במשתנים רבים, ומבוטחים רבים עלולים לשכוח מאפשרות זו או לא לקחתה בחשבון. משרד עורכי דין מקצועי בוודאי ידע להזהיר מראש את המבוטח ולמוענו מהפסד מיותר.

משרד עורכי דין קמרי את שבתאי, שילוביצקי ושות'

הינו משרד עורכי דין מנוסה ומקצועי שמתמחה בנזקי גוף ובין השאר בטיפול בנפגעי עבודה ובמיצוי זכויות במוסד לביטוח לאומי. אם אתם מחפשים עורך דין בעכו והסביבה שיסייע לכם להגיש תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי תוך מיצוי מלוא הזכויות והכספים המגיעים לכם, משרד קמרי את שבתאי שילוביצקי ושות' הוא הפתרון הטוב ביותר עבורכם.