ביטוח תאונות אישיות תלמידים

מטרתו של ביטוח תאונות אישיות תלמידים הוא לתת כיסוי ביטוחי לתלמיד שנגרמה לו פגיעה פיזית כתוצאה מתאונה בשטח מדינת ישראל, אם הפגיעה נגרמה בעת פעילות חינוכית של בית הספר ובין אם לא.

יש המשתמשים גם בשם ביטוח תלמידים, זכאות לקבלת כספי פיצויים מפוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים סטנדרטית מתקיימת במקרים הבאים: מוות עקב תאונה, נכות צמיתה, נכות זמנית (לאורך של 55 ימים לפחות), חילוץ נפגעים במצוקה והחזר הוצאות רפואיות שלא מכוסות בחוק ביטוח הבריאות הממלכתי.
כאשר הנסיעה היא מטעם מוסד חינוכי, רשות מקומית או משרד החינוך, פוליסת ביטוח תלמידים מעניקה כיסוי גם לנזקים גופניים שעלולים להתרחש בחו"ל, לרבות תאונת דרכים,.

גם הורים ובני משפחה מבוטחים בביטוח התלמידים כאשר הם נוטלים חלק בפעילות של המוסד החינוכי.
חברת הביטוח שזכתה במכרז של משרד החינוך לפוליסת ביטוח תלמידים לשנים 2021-2022 היא חברת "איילון" והיא תקים פוליסה בתוקף עד ליום 31.8.2022.

מי אחראי לבטח ואיך משיגים מידע על פוליסת הביטוח?

רשויות החינוך המקומיות אחראיות על תחום ביטוח תאונות אישיות תלמידים והן מחויבות לבטח את התלמידים הנמצאים בתחום סמכותן אשר זכאים לחינוך חינם, מכוח חוק לימוד חובה תשנ"ד 1994 ומכוח חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים התשע"ו- 2016
במילים אחרות, הזכאים לביטוח תלמידים הם:

את התשלום עבור ביטוח תלמידים ההורים משלמים במסגרת תשלומי ההורים עבור בית הספר. כלומר, על פי רוב התשלום נוצר באופן אוטומטי, כחלק מתשלום לבית הספר, מבלי לדעת שמדובר בתשלום הכולל את דמיה ביטוח.

על חברות הביטוח להעביר להורים דרך מוסדות החינוך בתחילת כל שנת לימודים עותק של פוליסת הביטוח ואת עיקרי הכיסויים שבה. אם מסיבות שונות ההורים לא קיבלו בתחילת שנת הלימודים עותק של פוליסת הביטוח והם מעוניינים בכך חברת הביטוח מחוייבת לספק להם עותק כזה באופן מיידי.

קבלת תשלום מהביטוח

פוליסת הביטוח מפרטת את הטפסים הנדרשים להגשת בעת הגשת תביעה, לדוג' טופס תביעה הייעודי, אישור לימודים של התלמיד במוסד החינוכי ואישור על ההיעדרות התלמיד ממנו.

עורך דין לתביעות ביטוח

ניסיון החיים מלמד, כי התנהלות מול חברת ביטוח מצריכה שימוש בעורך דין לתביעות ביטוח, למעשה חברות הביטוח לא ממהרות לשלם את כספי פיצויים תוך מיצוי זכויות התובע.
ניהול תביעת ביטוח תאונות אישיות תלמידים, מצריכה ידע רב, ויכולת להתמודד מול רופאים, פקידי ביטוח וביורוקרטיה רבה. לכן, כאשר מחליטים על הגשת תביעה נגד חברת הביטוח כדאי ורצוי להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתביעות ביטוח ולהיעזר בניסיונו וכישוריו למיצוי זכויות, הוכחת הנזק וקבלת פיצוי מרבי.
שכר טרחת העורך דין בתביעות ביטוח תאונות תלמידים משולם באחוזים ועל בסיס הצלחה בלבד, על כן הפניה לעורך הדין נוחה ואין התובע נדרש לשלם דמי פתיחת תיק או שכר טרחה בטרם תאושר תביעתו.

קמרי את שבתאי שילוביצקי ושות'

משרד עורכי הדין קמרי את שבתאי, שילוביצקי ושות' הוא משרד המתמחה במימוש זכויות רפואיות וכספיות, במקרים של תאונות, רשלנות רפואית ותביעות ביטוח. במשרד עובדים עורכי דין מנוסים המטפלים במאות לקוחות כל שנה ומספקים שירות מקצועי ואישי. המשרד גאה להיות להציג 96% הצלחה בניהול תיקי ביטוח פרטיים.

הכתובת שלך למיצוי זכויות בתחום הביטוח ונזקי הגוף

תהליך העבודה

צור איתנו קשר וקבל שיחת הכוונה ראשונה, ללא התחייבות או עלות.

פגישת עבודה ראשונה לבחינת מסמכי התביעה ונסיבות המקרה, גם פגישה זאת מתבצעת ללא התחייבות וברוב התביעות שכר טרחתנו משולם על בסיס הצלחה בלבד.

לאחר בחינת מסמכי התביעה, התגבשות הנזק  וקבלת הערכה רפואית, תוגש התביעה למיצוי הזכויות.

לאחר סיום בירור התביעה והוכחת נזקי התובע, יסתיים הטיפול בתביעה בדרך של פסק דין או הסדר פשרה מול הנתבע.